Oral turinabol apex

There is a big controversy on this matter. There are some sources, which tells that turinabol depot is detectable up to 18 months and oral turinabol is detectable up to 12 months in worst-case  scenario. Some other people on the forums tell that 6-8 weeks in more than enough. However, we cannot understand where they all took such huge and unreliable numbers from. Doping tests rarely shows chlordehydromethyl-testosterone indeed and it was widely used in 60es and 70es so there is a good evidence that real detection times are much shorter. Most likely this mistake happened because athletes used some long-living substances like deca long with it. Or, maybe, these sources misrepresent turinabol with the same deca, we have seen some product descriptions, supposedly made for turanabol but after reading we understood they were just copypasted from deca descriptions, stupid, isnt’ it? Also, just as brain-storming: YES, it quickly leaves the body and not detectable in the urine tests, but probably modern blood tests can detect it for longer time, especially when using injectable turinabol.

Właściciele oraz moderatorzy są zdecydowanymi przeciwnikami stosowania dopingu farmakologicznego w sporcie. Stosowanie dopingu jest nieuczciwym i niemoralnym zachowaniem. Doping jest sztucznym, nienaturalnym sposobem podnoszenia wydolności organizmu. Stosowanie dopingu jest zawsze niebezpieczne oraz niesie ryzyko utraty zdrowia a nawet życia. Czym bardziej amatorskie podejście do tego zagadnienia tym większe potencjalne ryzyko. Absolutnie nigdy nie należy stosować jakichkolwiek farmaceutyków bez konsultacji z właściwym lekarzem prowadzącym. Dział doping służy wyłącznie wymianie informacji, a informacje zawarte w nim nigdy nie mają charakteru instruktażowego i absolutnie jako takie nie mogą być traktowane. Wypowiedzi moderatorów jak i innych użytkowników działu nie są wytycznymi co do sposobów i metod stosowania farmaceutyków; chyba, że dana osoba jest znana jako lekarz właściwej specjalizacji, a jej dane zostały przez nią uczciwie podane w profilu i zweryfikowane przez właścicieli forum. Mimo to właściciele serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich doradztwo w tym zakresie (obecnie brak takich osób). Nakłanianie do stosowania dopingu jest przestępstwem i jest postrzegane przez właścicieli portalu jako skrajnie naganne, konsekwencją czego jest wykluczenie z grona użytkowników serwisu. Wszelkie ujawnione próby kupna lub sprzedaży farmaceutyków za pośrednictwem forum będą z całkowitą konsekwencją eliminowane a osoby uczestniczące w procederze i ich dane będą ujawnione organom ścigania. Uprzejmie prosimy o natychmiastowe reakcje i kontakt w przypadku napotkania na naszym forum powyższych zjawisk i sytuacji. Pomoże nam to w zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników oraz legalności funkcjonowania forum.

Oral turinabol apex

oral turinabol apex

Media:

oral turinabol apex

http://buy-steroids.org